Clarion Hotel & Congress Malmö Live

 

Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård


Som ett samarbete mellan Svensk Förening för Diabetologi, Svenska Psykiatriska Föreningen och Sveriges kommuner och Landsting bjuder vi för andra gången in till detta höstmöte.

Rubriken för mötet är ”Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård”. Vi har valt detta tema eftersom helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och handlägga metabola sjukdomar och annan somatisk ohälsa hos psykiskt sjuka. Även den personal som finns runt patienterna i det dagliga livet; boendestödjare, på särskilda boende, kommunernas hemsjukvård behöver arbeta med denna målsättning.


Syftet är också att dela med sig av kunskap om hur psykisk ohälsa, bl a kring depression och ångest, självskada, ätstörningar och självmordsrisk behöver upptäckas och behandlas för att kunna erbjuda god somatisk vård.
Mötet vill förmedla kunskap och konkreta arbetsmetoder som underlättar vård och behandling ur ett helhetsperspektiv. Vi har mycket att lära av varandra!


Föreläsningarna kommer att dels vara plenara och dels följa olika fördjupningsspår. Programmet är valt för att stimulera alla som arbetar med somatiska såväl som och psykiatriska sjukdomar inom primärvård som specialiserad vård samt den personal inom kommunerna som har dess arbetsuppgifter.


Vi hoppas på givande diskussioner, trevlig samvaro och mycket kunskapsutbyte under mötesdagarna i ett nytt och fräscht konferenshotell och i ett förhoppningsvis höstfint Malmö.


Varmt välkomna till mötet i Malmö
den 12–13 oktober!


Anmälan till konferensen öppnar i mitten på augusti. 
Deltagaravgiften för mötet är endast 1 995 SEKSvensk Förening för Diabetologi
Mona Landin-Olsson
Magnus Löndahl
Stefan Jansson
Åsa Westrin
Stig Attvall 

Svenska Psykiatriska Föreningen
Ullakarin Nyberg
Lise-Lotte Risö Bergerlind

Sveriges kommuner och landsting
Zophia Mellgren
Mikael Malm
Ing-Marie Wieselgren