Hälsocoachutbildning för kommunens personal

Människor med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning löper högre risk än genomsnittet att drabbas även av många somatiska sjukdomar som tex diabetes, hjärtsvikt och KOL, ofta livsstilsrelaterade. Bland dessa personer finns ett enormt behov av stöd för att bryta gamla vanor och finna en mer hälsosam livsstil.

Socialstyrelsen har gått ut med tydliga riktlinjer till kommuner och landsting om att jobba för att främja hälsan i denna målgrupp, men ännu finns få etablerade arbetssätt. Du får kunskap om konsekvenserna av kognitiva funktionsnedsättningar och hur de hänger ihop med livsstilsrelaterade sjukdomar. Du får konkreta verktyg för att inspirera, motivera, förmedla kunskap och stötta andra till en mer hälsosam livsstil. Bland annat tar vi upp områden som kost, motion och stress.

Kursen är uppdelad på två dagar, 2 x 3 timmar föreläsning, totalt 6 timmar kondenserad, praktiskt inriktat koncentrat av Hälsocoachutbildningen, riktad till kommunens personal (ex boendestödjare och chefer). Du som genomför hela kursen erhåller ett kursintyg.

Din anmälan till kursen är bindande men du kan överlåta din plats vid behov. Vi har ett begränsat antal platser på max 50 personer så boka tidigt för att säkra din plats.

Anmälan gör du här på hemsidan där du väljer deltagarkategori: Konferensavgift och Hälsocoachutbildning. Du får även ta del av de plenara föreläsningarna som går under konferensen.

För frågor kontakta kongressarrangören

Kontaktperson:
Anna Ekberg, MeaConsulting AB
Mail: hostmotet@meaconsulting.se
Telefon: 072-565 5568

Varmt välkommen!