Välkommen som utställare på Höstmötet 2017 i Malmö

I detta samarbete mellan Svensk Förening för Diabetologi, Svenska Psykiatriska Föreningen och Sveriges Kommuner och Landsting bjuder vi in er till Höstmötet i Malmö.

Rubriken för mötet är 'Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa - helhetssyn för god och jämlik vård'. Vi har valt detta tema eftersom helhetssyn och god samverkan mellan vårdgivare förbättrar möjligheten att förebygga och handlägga metabola sjukdomar hos psykiskt sjuka.

Syftet är också att dela med sig av kunskap om hur psykisk ohälsa, bl a kring depression och ångest, självskada, ätstörningar och självmordsrisk behöver upptäckas och behandlas för att kunna erbjuda god somatisk vård.

Diabetesområdet befinner sig för närvarande i ett mycket intensivt skede, då publicerade färska studier visar att hårda endpoints kan påverkas med mer intensiv behandling vid typ 1 och 2 diabetes förutom sedvanliga diabeteskomplikationer.

Nationella Diabetesregistret NDRs rapport för några veckor sedan visar också att diabetesvården blivit bättre senaste året. Stort engagemang finns därför från diabetesteam över landet i mötet med patienten. NDR har i dagarna öppnat upp utdata på individnivå för enskild patient via mobilt-ID. Detta ger än större intresse för egenvård för aktuell diabetesvård.

Mötet vill förmedla kunskap och konkreta arbetsmetoder som underlättar vård och behandling ur ett helhetsperspektiv. Vi har mycket att lära av varandra!

Föreläsningarna kommer att dels vara plenara och dels följa olika fördjupningsspår. Programmet är valt för att stimulera alla som jobbar inom diabetes. Med somatiska såväl som psykiatriska sjukdomar. Inom specialiserad vård, primärvård och inom kommunerna.

Sammantaget finns otroligt stort intresse från konferensdeltagarna att få ta del av senaste nytt från utställare. Det ser vi kommer att ge givande diskussioner, trevlig samvaro och mycket kunskapsutbyte under mötesdagarna i en ny och fräsch konferensanläggning i ett förhoppningsvis höstfint Malmö.

Varmt välkommen till mötet på Clarion Hotel & Congress Malmö Live i Malmö den 12-13 oktober!


För programgruppen
Svenska Psykiatriska Föreningen: Ullakarin Nyberg och Lise-Lotte Risö Bergerlind
Svensk Förening för Diabetologi: Mona Landin-Olsson, Stefan Jansson och Magnus Löndahl
Sveriges Kommuner och Landsting: Zophia Mellgren, Mikael Malm och Ing-Marie Wieselgren

Kontaktperson kongressbyrån
Anna Ekberg, Meaconsulting AB
tel: 0725 655 568
e-post: hostmotet@meaconsulting.se


Anmälan till konferensen öppnar i mitten på augusti och vi erbjuder ett flertal alternativ för utställare.

 Se detaljerad information i denna utskrivbara PDF. (Öppnar upp i nytt fönster)